Niska Banja i Lečenje

LEČENJE U NIŠKOJ BANJI

Lečenje se obavlja u Institutu za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatičkih i kardiovaskularnih bolesti “Niška Banja”, koji raspolaže sa tri stacionara (“Radon”, “Zelengora” i “Terme”), savremenom opremom za neinvazivnu dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju reumatskih i kardiovaskularnih bolesti i za operativno lečenje u domenu ortopedske hirurgije. Institut je i nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. U Niškoj Banji se leče:  • bolesti lokomotornog aparata (zapaljenski, vanzglobni, degenerativni i metabolički reumatizam, sistemske bolesti vezivnog tkiva, osteoporoza)
  • kardiovaskularne bolesti (koronarna bolest, arterijska hipertenzija, srčane mane, bolesti perifernih krvnih sudova)
  • stanja posle hirurške revaskularizacije miokarda, kao i stanja nakon operacija na otvorenom srcu
  • rehabilitacija bolesnika posle ugrađivanja endoproteze kuka i kolena
  • posttraumatska stanja
  • stanja posle oštećenja centralnog i perifernog motornog neurona
  • zapljenski i funkcionalni sterilitet
  • bolesti respiratornih organa

NIŠKA BANJA smeštaj, hoteli apartmani, sobe, lečenje