O Niškoj Banji

NIŠKA BANJA
Niška banja fontana
Niška Banja spada u red renomiranih Srpskih banja. Nalazi se u jugoistočnoj Srbiji, 9 kilometara istočno od grada Niša. Niška Banja se nalazi na jugoistoku Srbije, pored magistralnog pravca Niš-Sofija. Leži u podnožju Koritnjaka, ogranka Suve Planine, na nadmorskoj visini od 248 m. Udaljena je 10 km od Niša i 250 km od Beograda. Prirodni lekoviti faktori u Niškoj Banji su blaga, umereno-kontinentalna klima, termomineralne vode i prirodno mineralno blato. Lekovite vode, koje izviru sa pet izvora („Glavno vrelo“, „Suva Banja“, „Školska česma“, „Banjica“ i „Pasjača“), pripadaju grupi zemnoalkalnih homeotermi (36-38° C), blago mineralizovanih, sa kapacitetom od 56 litara u sekundi. O značaju koji je Niška Banja imala pre drugog svetskog rata danas svedoče vile koje su ostale iz tog perioda. Vila „Teokarević“, vila „Zone“ Dragiše Cvetkovića, vila „Jela“ , vila tadašnjeg vlasnika konfekcije „Nitex“ i mnoge druge, kao i podatak da je za samo nekoliko godina podignuto više većih objekata koji su i dan danas u funkciji  i od značaja su za Nišku Banju. Od 1932. do 1935. su sagradjeni hotel „Srbija“, stacionar „Zelengora“ i hotel „Partizan“. Niška Banja se u to vreme razvijala  po uzoru na tada mondenske banje Evrope i privlačila je tadašnje političare, bogate trgovce, vlasnike fabrika i kao goste, ali i kao investitore koji su gradili svoje vile, pansione i donosili u Nišku Banju duh predratne Evrope. Nova era za Nišku Banju  i tadašnji zavod, a sadašnji institut „Niška Banja“ počela je 1974-te godine izgradnjom stacinara „Radon“, jer je banja tada dobila stacionar velikog kapaciteta, sa potpuno novom i naprednom opremom, modernim i zatvorenim protočnim bazenom sa toplom vodom. Kroz ,,Radon“ su prošle, a i danas prolaze,  generacije visoko obrazovanih i vrhunskih  stručnjaka. Sledeća važna godina u razvoju Niške Banje i instituta „Niška Banja“ je 1981-a. Te godine je temeljnom adaptacijom tri predratne vile , medju kojima je i vila „Zone“ (nekadašnje vlasništvo bivšeg  predsednika vlade Kraljevine Jugoslavije Dragiše Cvetkovića) stvoren stacionar „Terme“, za koji se može reći da predstavlja jedan od simbola Niške Banje.
Niška Banja je danas, zahvaljujući svojoj infrastrukturi i lekovitim termalnim izvorima koje poseduje,  jedan je od najznačajnijih turističkih potencijala Srbije.  Po svojim termo-mineralnim vodama  i mineralnom peloidu,  Niška Banja je poznata i van granica Srbije. Lekovitim  faktorima,  poput blage, umereno-kontinentalne klime koja se odlikuje  prijatnim letima i blagim zimama (u medicinskom smislu se svrstava u umirujuće-sedativne klime), mineralnim  blatom, termo-mineralnim vodama, predivnom  vegetacijom, lepo uredjenim  parkom  koji se prostire na  površini od 5 ha i drugim sadržajima  koje nudi, Niška Banja danas privlači posetioce iz svih krajeva zemlje, ali i iz okolnih zemalja.
Lekovite vode se koriste za piće i kupanje, a postoji pet različitih izvora:
  • Glavno vrelo“ – oko 38C
  • „Suva Banja“ –  12 – 37C
  • „Školska česma“ 17 – 19C
  • „Banjica“
  • „Pasjača“

Pored termalne vode se u terapiji koriste i lekovita blata ( peloid ) od retkog , radioaktivnog bigra koji ova banja poseduje, a u terapijske svrhe se takodje koristi i radioaktivni gas radon po kojem je ova banja specifična.
U Niškoj Banji se leče bolesti lokomotornog aparata, kardiovaskularne bolesti, stanja posle hirurške revaskularizacije miokarda, rehabilitacija bolesnika posle ugradjiivanja endoproteze kuka i kolena, postraumatska stanja, stanja posle oštećenja centralnog i perifernog motornog neurona, zapaljenski i funkcionalni sterilitet. Institut „Niška Banja“ je kompleks koji sadrži stacionar „Radon“, stacionar „Zelengora“, stacionar „Terme“ i kupatila. Institut je opremljen savremenim medicinskim aparatima za dijagnostiku i lečenje u oblastima neinvazivne kardiološke dijagnostike, reumatologije i ortopedske hirurgije.

NIŠKA BANJA smeštaj, hoteli apartmani, sobe, lečenje